Ubezpieczenia turystyczne

Dajemy wsparcie w razie nieoczekiwanych problemów podczas urlopu – w Polsce i za granicą. Pomożemy, gdy zdarzy Ci się wypadek lub choroba, a także kiedy ktoś Cię okradnie czy w innej trudnej sytuacji.

Kiedy możemy pomóc?

Otrzymasz od nas pomoc, jeśli w czasie podróży zachorujesz lub przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek. Chronimy Cię od wyjścia z domu do momentu powrotu z podróży.

Ubezpieczenia komunikacyjne: OC ,AC, NNW

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) właścicieli pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jego celem jest zabezpieczenie poszkodowanych, którzy ponieśli szkodę w zdarzeniu drogowym, np. w wypadku lub kolizji. Autocasco(AC) obejmuje zwykle szkody powstałe zarówno w ruchu drogowym, jak i poza nim, również podczas garażowania lub parkowania Twojego pojazdu. To mogą być szkody spowodowane przez osoby trzecie lub zdarzenia losowe, np. pożar, gradobicie, kolizja, stłuczka parkingowa, kradzież czy wandalizm. NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Jeśli ulegniesz takiemu zdarzeniu, wypłacimy Tobie lub Twoim bliskim świadczenie, które pomoże opłacić: koszty leczenia i rehabilitacji oraz wypełni lukę finansową spowodowaną nieobecnością w pracy.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie pozwala na zabezpieczenie finansowe dla wskazanych przez ubezpieczonego osób w razie jego śmierci, a także daje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony na wypadek uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Odszkodowanie trafia do ubezpieczonego, a w przypadku zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym do wskazanych w umowie osób uposażonych.

Ubezpieczenia grupowe

Zapewniają ochronę życia i zdrowia pracownikom firm, gdzie zatrudnionych jest przynajmniej 2 osoby. Dzięki niemu zapewnimy wsparcie finansowe bliskim ubezpieczonego, jeśli go zabraknie. Polisa daje także możliwość znacznego rozszerzenia ochrony o liczne ubezpieczenia dodatkowe zapewniające wsparcie np. w razie wypadku, choroby, pobytu w szpitalu, śmierci osób bliskich.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe najczęściej kojarzone są właśnie z ubezpieczeniami mieszkań i domów jednorodzinnych. Ubezpieczenia takie najczęściej w swoim zakresie pokrywają szkody związane ze zdarzeniami losowymi, zwanymi ubezpieczeniami od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również kradzieżą i dewastacją. Obejmują one zakresem ubezpieczenia konstrukcję budynków, jak również stałe elementy, ruchomości domowe.

Ubezpieczenia zawodowe

Ubezpieczenie dla tych, którzy wykonują zawody wymagające dużej specjalizacji i niosą ryzyko wyrządzenia znacznych szkód. Z ubezpieczenia mogą skorzystać osoby, które z powodu zawodów, jakie wykonują, muszą mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC (np. adwokaci, radcowie prawni, architekci, doradcy podatkowi). Nawet pomimo swej wiedzy i kwalifikacji możemy popełnić błąd. Obowiązkowe OC zawodowe pozwala pokryć szkody wyrządzone osobom trzecim. Może to być poniesiona strata finansowa, a nawet utrata zdrowia lub życia.